top of page

Guys that Travel

Public·2 members

Grcki Mitovi Knjiga Pdf 12


Grčki mitovi (engl. The Greek Myths) naslov je zbornika grčkih mitova koji je napisao britanski pesnik Robert Graves 1955. godine. U ovom delu prvo je ispričan određeni mit, a zatim autor daje svoje tumačenje porekla i značenja tog mita, u skladu sa svojim teorijama o preistorijskoj matrijarhalnoj religiji, koje je izneo prvenstveno u knjizi Bela boginja. Klasični filolozi odbacili su te Gravesove teorije i njegova etimološka tumačenja. Graves je, pak, na to odgovorio da klasični filolozi po definiciji nemaju "poetsku sposobnost da na forenzički način istražuju mitologiju".[1]
Grcki Mitovi Knjiga Pdf 12U ovoj knjizi mitovi su predstavljeni kao priče, od kojih se u svakoj razlikuju te tri faze, a često i kao istorijski prikazi inače neposvedočenih borbi između grčkih kraljeva i sveštenica Meseca. U nekim slučajevima Graves postavlja hipotezu o procesu "ikonotropije", tj. okretanja slike, prema kome su kasniji Grci pogrešno protumačili hipotetičku kultnu sliku iz ranijeg matrijarhalnog ili matronimijskog perioda. Na primer, on iznosi tezu o slici božanskih blizanaca koji se bore u materici konjske boginje, iz čega je kasnije proizašla legenda o trojanskom ratu.


Grčki mitovi naišli su na ozbiljne kritike i za vreme autorova života i nakon njegove smrti. Kritičari su osudili Gravesova lična tumačenja mitova, koja predstavljaju, kako je jedan kritičar rekao, "ili najznačajniji doprinos tumačenju grčkog mita koji je ikada načinjen ili, pak, mešavinu iritantnih besmislica, a bojim se da bi bilo teško naći i jednog klasičnog filologa koji bi se složio s prvom mogućnošću". Kritikovane su i Gravesove etimologije, kao i njegova uglavnom intuitivna distinkcija između "istinskog mita" i drugih delova priče, kao i izvlačenje mitova iz konteksta. Osporeno je i temeljno načelo da razumevanje mitologije zahteva ikakvu "opštu hipotezu", bilo Gravesovu bilo neku drugu.[5]


Ovo Gravesovo delo nazvano je i "zbirkom pogrešnih tumačenja".[6] Prema Robinu Hardu, knjiga je "opsežna i napisana na privlačan način", ali Gravesova "tumačenja imaju vrednost samo kao izraz autorove lične mitologije".[7] Michael W. Pharand, pak, odgovorio je na kritike ovim rečima: "Gravesove teorije i zaključci, ma kako čudnovati izgledali njegovim savremenicima (pa i nama), bili su rezultat pažljivog ispitivanja".[8]


Zanimljivo je uvideti da je Biblija gotovo jedina verska knjiga na svetu koja zmiji daje jasno negativno značenje, dok većina drugih religija sveta, poput egipatske (gde je bilo više zmijolikih božanstava) ili hinduizma, veliča zmiju kao moćno božanstvo. U mnogim kulturama je zmija simbol kraljevske vlasti, mudrosti i okultnog znanja. Zanimljivo je da je u Malom princu, voljenoj knjizi dece i odraslih, pisac Antoan de Sent-Egziperi, pripadnik poznatog tajnog društva, dao zmiji ulogu moćnog i mističnog bića koje zna sve tajne: na kraju ovog dela, Mali princ zahteva od zmije da ga ujede kako bi umro na zemlji, a zapravo nastavio da živi u svemiru i tako se vratio na svoju malu planetu.


Najljepše priče klasične starine dolaze kao zbirka od tri knjiga. Autor je čak dvadeset godina skupljao sve ove drevne priče. U originalnim njemačkim pričama autor nam